Site Loader
وارنا - هریستو پپویچ 29

خارجیان غیر اتحادیه اروپا با مجوز اقامت بلغارستان (از هر نوع – بلندمدت، دائم و غیره) اجازه سفر بدون ویزا در منطقه شنگن را خواهند داشت. پس از پیوستن رسمی بلغارستان به منطقه شینگن، این اتباع خارجی با کارت اقامت بلغارستان آزادی کامل تردد خواهند داشت. این قطعا تعداد خارجی هایی را که مایل به مهاجرت به بلغارستان هستند افزایش می دهد. متأسفانه این امر هزینه های اخذ اقامت در کشور را نیز افزایش می دهد. با این حال، برنامه ریزی از قبل، قبل از عضویت رسمی بلغارستان در شینگن، ممکن است یک صرفه جویی واقعی در هزینه ها باشد.

Post Author: takrogroup

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *